С. Янково – крепост Калето


62 / 100

Описание и история

Тракийска и късноантична крепост Калето се намира в едноименната местност, на 1.6 km североизточно по права линия от центъра на село Янково. Изградена е на върха на самостоятелно възвишение с отвесен склон от запад и югозапад, стръмен и висок от юг и по- достъпни склонове от север и изток. От запад и юг е ограничено от река Ланаалък. Местността около обекта е богата на извори.

Калето е с елипсовидна форма, издължена в посока изток- запад. Максималната дължина на укреплението е около 140 m, от които 100 m на възвишението и 40 m под западния венец, който разделя твърдината на две части в посока север- юг. Западната част е широка около 100 m под венеца, а източната- около 110 m над венеца.

Личат останки от крепостен зид, широк 2.2 m, граден от големи, грубо дялани камъни и бял хоросан, ограждащи пространство от около 10 дка. На места са натрупани камъни от разрушени постройки. Крепост Калето е съществувала от IV в.пр.н.е. до V-VI век.

Местоположение

Надморска височина: 203 m GPS координати: 43°04’59” С.Ш. и 27°08’09” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.