Общ. Исперих

С. Малък Поровец – крепост в м. Чуката

Описание и история Тракийска крепост има в местността „Чуката“, на 0.22 km южно по права линия от центъра на ...Прочети повече

ИАР Сборяново – укрепено, тракийско светилище

Описание и история Тракийско, укрепено светилище има на територията на тюрбе „Демир баба теке“, на 3.17 km югозападно по ...Прочети повече

ИАР Сборяново – Укрепено светилище Камен рид

Описание и история Укрепено праисторическо и тракийско селище, и светилище Камен рид се намира в ИАР „Сборяново“, на 3.11 ...Прочети повече

ИАР Сборяново – укрепен град Градището / Петрова нива

Описание и история Тракийско, антично, късноантично и средновековно укрепено селище Градището/Петрова нива се намира в ИАР “Сборяново” ...Прочети повече

ИАР Сборяново – преградна стена в м. “Новите коренежи”

Описание и история Преградна стена има в местността “Новите коренежи” в ИАР “Сборяново”, на 3.2 ...Прочети повече

ИАР Сборяново – преградна стена

Описание и история Тракийска, преградна стена (диатейхизма) има в ИАР “Сборяново“, на 2.8 km югозападно по права линия от ...Прочети повече

ИАР Сборяново – крепост Нос

Описание и история Тракийска и късноантична крепост Нос се намира в ИАР “Сборяново”, на 2.81 km западно ...Прочети повече

ИАР Сборяново – крепост Мандра кале / Мандра кулак

Описание и история Антична и средновековна крепост Мандра кале/Мандра кулак се намира в едноименната местност, в ИАР “Сборяново ...Прочети повече

ИАР Сборяново – крепост Кале Димитрово

Описание и история Тракийска, антична и късноантична крепост Кале Димитрово се намира в едноименната местност, в ИАР “Сборяново” ...Прочети повече

ИАР Сборяново – град Хелис

Описание и история Тракийски, укрепен град Хелис се намира в ИАР Сборяново, на 2.69 km западно по права линия ...Прочети повече

Гр. Исперих – укрепено селище в м. Айорман

Описание и история Тракийско и средновековно, укрепено селище има в местността „Айорман“/“Меча гора“, на 3.6 km северозападно по ...Прочети повече