Общ. Стамболово

С. Кралево - крепост Кота 310.5

С. Кралево – крепост Кота 310.5

Описание и история Тракийска, антична и средновековна крепост Кота 310.5 се намира на едноименния връх, на 1.21 km ...Прочети повече
С. Зимовина - крепост Кота 469.0

С. Зимовина – крепост Кота 469.0

Описание и история Средновековна крепост Кота 469.0 се намира на 1.1 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Царева поляна – укрепено селище Асара

Описание и история Антична, пътна станция и средновековно, укрепено селище Асара се намира на едноименното възвишение, на 3.77 km ...Прочети повече

С. Царева поляна – кула в м. Самото меше

Описание и история Наблюдателно- съобщителна кула е имало в местността „Самото меше“, на 0.7 km североизточно по права линия ...Прочети повече

С. Царева поляна – крепост на Енчов връх

Описание и история Крепост има на „Енчов връх“, на 4.42 km южно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Тънково – крепост в м. Каракус

Описание и история Тракийска крепост има в местността „Каракус“, на билото на масива „Гората“, на 4.4 km югозападно по ...Прочети повече

С. Стамболово – кула Бърдчината

Описание и история Антична, късноантична и средновековна, наблюдателно- съобщителна кула Бърдчината се намира на едноименната височина, на 2.11 km ...Прочети повече

С. Силен – крепост и светилище

Описание и история Тракийска крепост и светилище има на скалисто възвишение, на 1 km северозападно по права линия от ...Прочети повече

С. Рабово – крепост Ефраим

Описание и история Антична, късноантична и средновековна крепост Ефраим / Асара се намира в местност “Ушите”, на 1.22 ...Прочети повече

С. Поповец – крепост Хамбарлък телеси

Описание и история Тракийска крепост Хамбарлък телеси, се намира на 2.32 km северозападно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Малък извор – кула или крепост на вр. Кара Марко

Описание и история Кула или крепост има на връх „Кара Марко“, на 2.62 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече
С. Лясковец - крепост Парпадар

С. Лясковец – укрепено селище Парпадар

Описание и история Укрепено, антично, късноантично и средновековно селище Парпадар или наречено още “Чалъбаир” се намира на 1 ...Прочети повече