Североизточна Б-я

С. Костел - Кота 1120.0

С. Костел – крепост Кота 1120.0

Описание и история Крепост Кота 1120.0 се намира на едноименния връх, на 10.21 km южно по права линия ...Прочети повече

С. Ганчовец – преграда Великата страна

Описание и история Преградно съоръжение Великата страна се намира на едноименния хълм, на 2.54 km южно по права линия ...Прочети повече

Гр. Дряново – крепост Дабунски чукар

Описание и история Средновековна крепост Дабунски чукар се намира на едноименния връх, на 3.46 km източно по права линия ...Прочети повече
Гр. Габрово - Кота 1220.0

Гр. Габрово – кула Кота 1220.0

Описание и история Сигнално- наблюдателна кула Кота 1220.0 се намира на едноименния връх, на 15.36 km югоизточно по ...Прочети повече

С. Костел – крепост Кота 702.0

Описание и история Крепост Кота 702.0 се намира на едноименния връх, на 5.71 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Костел – крепост Кота 788.7

Описание и история Средновековна крепост Кота 788.7 се намира на едноименния връх, на 6.34 km югоизточно по права ...Прочети повече

С. Костел – крепост Мирчов камък

Описание и история Крепост Мирчов камък се намира на едноименния връх, на 5.86 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Костел – крепост Кота 844.0

Описание и история Крепост Кота 844.0 се намира на едноименния връх, на 5.17 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Костел – крепост Кота 735.3

Описание и история Крепост Кота 735.3 се намира на едноименния връх, на 4.09 km югоизточно по права линия ...Прочети повече

С. Костел – крепост Калча

Описание и история Крепост Калча се намира на едноименния връх, на 3.93 km южно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Костел – крепост Черно бърдо

Описание и история Крепост Черно бърдо се намира на едноименния връх, на 3.92 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Костел – крепост Тюфешки рът

Описание и история Тракийска крепост Тюфешки рът се намира на едноименния връх, на 8.1 km южно по права линия ...Прочети повече