Общ. Попово

С. Садина – руски редут

Описание и история Руски редут Ак буюн кале/Беломустакато кале/Крепостта на белия проход/Крепостта на бялата седловина се намира ...Прочети повече

С. Садина – крепост Поляново кале

Описание и история Късноантична и средновековна крепост Поляново кале се намира на 4.06 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Садина – крепост Орлес кале

Описание и история Късноантична крепост Орлес кале се намира на 4.43 km северозападно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Садина – крепост Доброселско кале

Описание и история Халколитна, антична и късноантична крепост Доброселско кале/Ташла йол кале/Крепостта на каменния път/Пресечената могила се ...Прочети повече

С. Садина – крепост Голямото кале

Описание и история Тракийско, антично и късноантично, укрепено селище Голямото кале се намира на 3.38 km югозападно по права ...Прочети повече

С. Паламарца – укрепено селище в м. Свинище

Описание и история Българско, укрепено селище има в местността „Свинище“, на 3.3 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Паламарца – крепост на вр. Калето

Описание и история Крепост вероятно е имало на връх „Калето“, на 2.37 km северозападно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Конак – крепост в м. Хасара

Описание и история Късноантичната крепост има в местността „Хасара“, на 2.18 km западно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Ковачовец – укрепено селище в м. Калакоч

Описание и история Неолитно и тракийско, укрепено селище има в местността „Калакоч“, на 2.68 km северно по права линия ...Прочети повече

С. Кардам – крепост на вр. Сакара

Описание и история Късноантична крепост има на връх „Сакара“, на 4 km югоизточно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Заветно – крепост в м. Боаза

Описание и история Античната крепост има в местността „Боаза“, на 2.36 km западно по права линия от центъра на ...Прочети повече