С. Росица – крепост на височина “Чуката”


Описание и история

Късноантична крепост има на височина “Чуката”, на 2.1 km югоизточно по права линия от центъра на село Росица. Построена е от римляните за наблюдение и охрана на пътя „Мелта“- „Никополис ад Иструм“. Крепостта е разположена на малка скалиста тераса с бъбрековидна форма, която е по- ниска от околният терен с 2-3 m. Тя е отворена на север към долината на река Росица, а от останалите страни я обикалят високи до 3 m скали, от върха на които се простира платото. Достъпът до обекта е ограничен само от север, където склоновете на височината стръмно се спускат към долината. От останалите страни достъпът е полегат и лесен. Крепостната стена е издигната по ръба на отвесните скали, като скалната площадка остава вътре в заграденото пространство. Стените са градени от плочести ломени камъни и се проследяват под насипи и като разсип. На терена не се виждат следи от спойка между камъните и не може да се определи имало ли е такава. Общата площ на укреплението е 0.43 дка с максимални размери 41х22 m. По протежение на куртината се открива едно по сериозно струпване на камък от югоизточната страна. По всяка вероятност там е имало крепостна кула. Керамика по терена не се наблюдава. Това укрепление може би води началото си още от тракийският период, а по времето на римляните да е било преизползвано като наблюдателен и охранителен пост. От него се открива много добра пряка видимост с крепостта „Чатала“/„Момини гърди“ при село Бутово. На 1.2 km западно от укреплението „Чуката“ се намира късноантичната крепост „Калето“. Интересното е, че от нея няма пряка видимост с крепостта на „Чатала“. Най- вероятно обекта на „Чуката“ е играл ролята на свръзка между двете важни за региона крепости.

Местоположение

Надморска височина: 271 m GPS координати: 43°11’16” С.Ш. и 25°16’57” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев
http://bg.wikipedia.org/wiki/Росица

Снимки

https://photos.app.goo.gl/giWrFBEWiVFpeGQJA

Планове

К. Василев

Обекти в БългарияОбласт В. ТърновоОбщ. ПавликениСевероизточна Б-я

Comments are disabled.