Гр. Бяла черква – крепост Чуката

С. Росица - крепост Чуката

Стената на крепост Чуката.


69 / 100

Описание и история

Тракийска и антична крепост Чуката се намира в едноименната местност, на 3.01 km югозападно по права линия от центъра на град Бяла черква. Тя е разположена на малка скалиста тераса с бъбрековидна форма, която е по- ниска от околният терен на платото “Градище” с 2-3 m. Тя е отворена на север към долината на река Росица, а от останалите страни я обикалят високи до 3 m скали, от върха на които се простира платото. От север склоновете на височината стръмно се спускат към долината. От останалите страни достъпът е полегат и лесен.

Крепостната стена на Чуката е издигната по ръба на отвесните скали, като скалната площадка остава вътре в заграденото пространство. Стените са изградени от плочести, ломени камъни и се проследяват под насипи и като разсип. На терена не се виждат следи от спойка между камъните и не може да се определи имало ли е такава. Общата площ на укреплението е 0.43 дка с максимални размери 41х22 m. По протежение на куртината се открива едно по сериозно струпване на камък от югоизточната страна. По всяка вероятност там е имало крепостна кула. Керамика по терена не се наблюдава.

Чуката води началото си още от тракийският период, а по времето на римляните е била преизползвана като наблюдателен и охранителен пост. От нея се открива много добра пряка видимост към крепостта „Будинград“ при село Бутово, която е ключова за района. На 1.2 km западно от укреплението Чуката се намира античната, късноантична и средновековна крепост „Хисар“.

Чуката е използвана от римляните за наблюдение и охрана на източните подстъпи към платото “Градище”, на което плато се намират още римските крепости “Хисар” и “Калето”. Трите твърдини, които са подредени в една линия на северния ръб на плато “Градище”, охраняват кръстовището на антични пътища, намиращо се южно от тях. Единият път идва от север от “Улпия Ескус”, “Ан Асамус”, “Никополис” и “Димум” към проходите “Химитлийски” и “Шипченски” в Стара планина, вървящ в посока север- юг. Тоя път минава през река Росица и крепост “Хисар”, качва се на плато “Градище” и продължава на юг. В тази си част местните са го кръстили “Кайоловец”- от “Кая”- скала и “Йол”- път или “Каменен път”. Южно на 2.3 km от Чуката в посока изток- запад минава античния път от “Одесос” за “Ряховец”, “Мелта” и “Монтанезиум”.

Местоположение

Надморска височина: 271 m GPS координати: 43°11’16” С.Ш. и 25°16’57” И.Д.

Литература

Информация за крепост Чуката (Достъп: 17.11.2021).
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки на крепост Чуката

План

К. Василев

Comments are disabled.