С. Бутово – крепост Чатала


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Чатала се намира на едноименното възвишение, на 2.6 km южно по права линия от центъра на село Бутово. Хълмът на който е изградена представлява двувърхо самостоятелно възвишение, със стръмни и на места отвесни склонове, доминиращо над околния терен. На двата върха са изградени две малки укрепления свързани по между си с голям землен вал. Югоизточния връх има стръмни склонове, но е сравнително лесно достъпен. На заравненото му било е издигната едната крепост, която има неправилна форма с максимални размери 35х15 m и площ от 0.35 дка. Крепостните стени се проследяват под насип висок 1.5 m. Вътрешното пространство на укреплението е гъсто застроено. На разстояние от 8 до 24 m пред тази крепостна стена, на по ниско ниво по стръмния склон се наблюдава втори вал, който обикаля възвишението почти от всички страни. На разстояние от 8 до 34 m пред втория вал се забелязват следи от още един крепостен пояс. Този крепостен зид е запазен във вид на разсип и също обикаля възвишението. Склоновете между крепостните валове са много стръмни и не са били застроявани. Втората крепост обхваща билото на северозападния по- нисък връх, отстоящ на 165 m от първия. Билото на този връх е скалисто с отвесни склонове и поради тази причина крепостна стена е издигната само от сравнително по- лесно достъпния северозападен склон. Укреплението има неправилна форма наподобяваща око с максимални размери 53х14 m и площ от 0.5 дка. Крепостната стена е градена от местен, ломен камък, споен с хоросан и в момента се проследява във вид на разсип. Дебелината на стената е около 1.8 m. Склона пред стената е много стръмен, почти непристъпен и поради тази причина не се забелязва допълнително укрепяване подобно на първия връх. Двете крепости са свързани с голям и висок земен вал, който минава през седловината между двата върха. По всяка вероятност върху вала е имало двойна дървена палисада с проход между тях за връзка между двете укрепления. По повърхността и на двете укрепление има множество фрагменти от битова керамика. Североизточно от крепостите е било разположено неукрепено селище,чийто терен редовно се прекопава от иманяри. Двубазистната крепост Чатала е чисто военно укрепление, възникнало на изключително стратегическата едноименна височина, вероятно още по времето на траките. От нея има видимост на около 50 km в радиус и има визуална връзка с редица близки и далечни крепости в равнината и Предбалкана, включително „Ряховец“ до гр. Горна Оряховица.

Местоположение

Надморска височина: 260 m GPS координати: 43°16’44” С.Ш. и 25°12’48” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/eq7XeDRxkUjIurcy1

Планове

К. Василев

Обекти в БългарияОбласт В. ТърновоОбщ. ПавликениСевероизточна Б-я

Comments are disabled.