С. Бутово – крепост Будинград

С. Бутово - Будинград

Будинград сниман от юг.


70 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна двубазисна крепост Будинград се намира на връх „Чатала“, на 2.6 km южно по права линия от центъра на село Бутово. Хълмът на който е изградена представлява двувърхо самостоятелно възвишение, със стръмни и на места отвесни склонове, доминиращо над околния терен.

Възвишението е ограничено от запад от река Ломя, от север и североизток- от потоци, десни нейни притоци, от юг- от друг десен приток на река Ломя. Стратегическото разположение на върха е оценено по достойнство от местното население от всички периоди без османският. Будинград се издига на 158 m над нивото на река Ломя.

На двата върха се забелязват останките на две малки укрепления свързани по между си с голям землен вал. Югоизточния връх има стръмни склонове, но е сравнително лесно достъпен. На заравненото му било е издигната едната крепост, която има неправилна форма с максимални размери 35х15 m и площ от 0.35 дка. Крепостните стени се проследяват под насип висок 1.5 m. Вътрешното пространство на укреплението е гъсто застроено.

На разстояние от 8 до 24 m пред тази крепостна стена, на по ниско ниво по стръмния склон се наблюдава втори вал, който обикаля възвишението почти от всички страни. На разстояние от 8 до 34 m пред втория вал се забелязват следи от още един крепостен пояс. Този крепостен зид е запазен във вид на разсип и също обикаля възвишението. Склоновете между крепостните валове са много стръмни и не са били застроявани.

Втората крепост обхваща билото на северозападния по- нисък връх, отстоящ на 165 m от първия. Билото на този връх е скалисто с отвесни склонове и поради тази причина крепостна стена е издигната само от сравнително по- лесно достъпния северозападен склон. Укреплението има неправилна форма наподобяваща око с максимални размери 53х14 m и площ от 0.5 дка.

Крепостната стена е градена от местен, ломен камък, споен с хоросан и в момента се проследява във вид на разсип. Дебелината на стената е около 1.8 m. Склона пред стената е много стръмен, почти непристъпен и поради тази причина не се забелязва допълнително укрепяване, подобно на първия връх.

Двете крепости са свързани с голям и висок земен вал, който минава през седловината между двата върха. По всяка вероятност върху вала е имало двойна дървена палисада с проход между тях за връзка между двете укрепления. По повърхността и на двете укрепления има множество фрагменти от битова керамика.

Североизточно непосредствено до Будинград е било разположено неукрепено, римско селище, чийто терен редовно се прекопава от иманяри. Други селища се има югозападно и югоизточно под възвишението. С многобройните си извори и широката равнина наоколо и близката крепост за защита, мястото предразполага за уседнал живот. Самото село Бутово е изградено върху римско селище и римска вила, която е била керамичен център.

Двубазистната крепост Будинград е чисто военно укрепление, възникнало на изключително стратегическата едноименна височина още по времето на траките. От нея има видимост на около 50 km в радиус и има визуална връзка с редица близки и далечни крепости в равнината и Предбалкана, включително „Ряховец“ до гр. Горна Оряховица.

След траките тук римляните ограждат двубазисния връх с крепостна стена или дървена палисада с вал и ров в ниското, като базовото укрепление има неправилна, правоъгълна форма, обърната с дългата страна в посока северозапад- югоизток. Това укрепление е с размери: 440 m от североизток, 380 m от югоизток, 200 m от югозапад, следващите 330 m от югозапад- запад са под формата на начупена линия с 3 върха насочени на запад и последната отсечка е 220 m от северозапад. Затворената площ е с размери от около 137 дка.

През късната античност византийците продължават да поддържат така важното стратегическо укрепление. Самото име Будинград говори за наследяване на твърдината през средновековието, като вероятно тогава крепостта е обхващала само защитните линии по двата върха, описани в началото на статията.

При археологически обход намерената керамика е от II-IV век, което показва, че обходът е много повърхностен и частичен.

При с. Бутово има огромно кръстовище на антични пътища. Главните пътища минаващи от тук са от “Улпия Ескус”, “Ан Асамус”, “Никопол” и “Димум” към “Августа Траяна” в посока север- юг и пътят от “Нове” за “Химитлийския проход” в посока север- юг. Към тях трябва да се прибавят и второстепенните антични пътища минаващи около Будинград от всички страни.

Местоположение

Надморска височина: 260 m GPS координати: 43°16’44” С.Ш. и 25°12’48” И.Д.

Литература

Овчаров, Т. Средновековни обекти във Великотърновско. В. Търново, 2001.
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки на Будинград

Планове

К. Василев

Comments are disabled.