С. Росица – крепост Калето / Тепето


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Калето/Тепето се намира на 1.53 km югоизточно по права линия от центъра на с. Росица. Изградена е на скален полуостров със стръмни и на места отвесни склонове. Достъпът до полуострова е от изток, където чрез широка седловина той се свързва с останалата част на платото. Крепостта е издигната върху терена на целият полуостров, като формата ѝ, наподобяваща триъгълник, следва конфигурацията на терена. Максималните размери на крепостта са 140х62 m и площта която затваря е 4.5 дка. Основно крепостни стени са изградени от изток и от север и в един много малък участък от юг. Източната крепостна стена е най- широка и здрава. Тя се проследява като разсип и  без разкопки не може да се каже каква е била ширината ѝ. Съдейки по големината на каменния разсип обаче, то тя надали е била по-малка от 2.5 m. По протежението на тази стена се различават останките от три много големи, вероятно четириъгълни, крепостни кули. Две от тези кули, които се намират почти в средата на стенат защитават главният вход на крепостта, а третата е разположена малко по- на север от тях. Главният вход на крепостта се намира именно между описаните кули. Той е много интересно ситуиран, като е разположен в една леко напречна стена, която образува тъп ъгъл с основната стена. За разполагането на входа по този начин е подпомогнало конфигурацията на терена, който в този участък излиза малко пред основния фронт на стената. Разполагането на входа по този начин подпомага неговата защита, като е позволявало да бъде обстрелвано пространството пред него от почти цялата южна част на основният крепостен зид. Недостатък на тази позиция е относителната слабост на прикриващата стена от североизток. За да се тушира този недостатък, именно там е издигната една от двете защитаващи входа кули, като тя е била с внушителни размери, вероятно поради допълнителното ѝ подсилване. Пред фронта на цялата източна стена е издълбан широк над 10 m ров. Запазената му дълбочина днес на места достига 2 m. Непосредствено зад източната стена, в най- високата точка на полуострова е изградена цитадела. Тя има неправилна триъгълна форма, следваща конфигурацията на венеца на хълма, като основата и е от изток, а върха е насочен на запад. Тази цитадела има площ 0.38 дка с размери 28×24 m. Нейната източна стена е еднаква с основната стена на крепостта. Северната и южната ѝ стени се проследяват под насип, но на места иманяри са разкрили градежа, който е от ломени камъни споени с бял хоросан. Много е вероятно тази цитадела да е възникнала в този си  вид през средновековието и да е била феодално владение на местен управник. В западната част на цитаделата личат основите на преградна стена която отеля пространство с размери около 13х8 m. Именно в цитаделата е водил главният вход на крепостта, което допълнително предполага, че вероятно в средновековието само тя е била обитавана. На южната ѝ стена може би е имало още един вход. Северната крепостна стена на крепостта Тепето е била издигната на много стръмен и почти непристъпен склон. Тя е изградена под венеца на хълма и се подпира на него. Тя също се проследява като разсип, но по количеството нападал камък може да се предполага, че нейната дебелина е била значително по- малка. В средата на тази стена иманяри са разкопали редица от помещения, които са били подпрени на нея. Северозападната, западната и южната част на крепостта са обградени с високи и отвесни склонове, чиято височина подминава 30 m. От тези страни не личи да е била издигана крепостна стена с изключение на един малък участък в средата на южната страна. Там е издигната тънка крепостна стена с малка кула, вероятно за защита на вход, който води към изсечен в скалите пътека. Тази пътека се спуска в подножието на полуострова обикаля го от запад и стига в намиращият се северно от крепостта манастир Св. Йоан Предтеча. Целият обект е осеян със строителна и битова керамика и с множество иманярски дупки.

Местоположение

Надморска височина: 173 m GPS координати: 43°10’57” С.Ш. и 25°16’03” И.Д.

Източници

Драганова, Т. Бяла Черква. София, 1984 г.
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/kzJe5gEskZsY4h8a7

Планове

К.Василев

Обекти в БългарияОбласт В. ТърновоОбщ. ПавликениСевероизточна Б-я

Comments are disabled.