С. Михалци – крепост Зайчата кръв

С. Михалци - Зайчата кръв

Стената на крепост Зайчата кръв.


72 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Зайчата кръв се намира на едноименния връх, на 4.37 km южно по права линия от центъра на село Михалци. Изградена е на скалисто плато, което се намира на десния, източен бряг на река Негованка. От юг и запад склоновете са високи и отвесни. Склона от север е стръмен и на места отвесен. Обекта е най- достъпен от изток, по билото на платото. От югозапад, запад и север върхът е ограничен в подножието от река Негованка.

Крепостна стена на Зайчата кръв е построена от ломени камъни без спойка. Изградена е от изток и север, от където скалният нос е достъпен. От юг и запад няма такава. Входът е бил в южния край на източната, крепостна стена, между нея и отвесния, южен склон. Укреплението има площ от 9.7 дка и форма на пресечена елипса, като основата е на югозапад. Дължината при основата е около 185 m, а най- голямата ширина е около 83 m.

Крепостната стена има форма на дъга и двата и края започват и завършват на югозападният отвесен склон. Стената е дълга около 240 m. На нея се забелязват останки от кули, които са изнесени пред куртината, в посока изток и североизток. Заедно с двете кули на входа общия брой е или 4 или 5. Крепостната стена в момента е силно обезличена, като се проследява във вид на нисък и широк около 10 m вал. В по- късни времена върху крепостната стена военните са издълбали окопи и картечно гнездо.

От Зайчата кръв има визуална връзка с крепостта „Висшеград“ при с. Вишовград на запад, крепостта „Камъка“ при с. Върбовка на северозапад, с крепостта „Хисаря“ при гр. Бяла Черква на север и с изключително стратегическата крепост “Чатала” при с. Балван.

Във вътрешността на обекта има много скални изсичания, оформящи скални улеи, рисунки и знаци. Впечатление прави изсечения фалос с тестиси, дълъг около 0.4 m. Като на по- високото място се намират тестисите. Върха на фалоса свършва при ръба на скалата. Самия фалос е изсечен така, че да образува два канала, които се спускат от тестисите към върха и на самия връх, който е на ръба на скалата, се съединяват. Вероятно при култови обреди, в двата тестиса е наливана течност или две течности, които са изтичали надолу към върха на пениса по улеите, а след това са изтичали по скалата към основата ѝ.

До Зайчата кръв се стига по асфалтиран път, който се отбива от пътя с. Михалци- с. Мусина. Той свършва при микроязовира на река Негованка в „Еменския каньон“. След това реката се пресича по язовирната стена. Върхът се атакува първоначално през гората от запад, а след като се достигнат отвесните скали, се минава от север.

Местоположение

Надморска височина: 252 m GPS координати: 43°09’06” С.Ш. и 25°22’39” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки на крепост Зайчата кръв

Планове

Автор: К. Василев

Видео

Comments are disabled.