С. Мусина – укрепено селище Градището

С. Мусина - Градището

Градището снимано от крепостта "Широк габър".


68 / 100

Описание и история

Средновековно, укрепено селище Градището се намира на едноименния хълм, на 3.36 km югозападно по права линия от центъра на село Мусина. Изградено е на нисък хълм, със стръмни и отвесни склонове от изток и юг, и по- полегати от север и запад. От юг и изток възвишението е ограничено от река Живата вода, а от запад- от суходолие.

Градището е заемало върха на височината. То е с елипсовидна, издължена в посока изток- запад форма с приблизителни, максимални размери 316х148 m. По всяка вероятност защитата му се е осъществявала с двойна отбранителна линия, като външната е възможно да е била и дървена палисада с ров пред нея.

Вътрешната, крепостна стена е затваряла пространство от 123х42 m на най- високата част на хълма. Останки от нея има запазени само от западната страна. Изградена е от ломени камъни без спойка. От северната страна на хълма има множество иманярски изкопи.

Укрепление Градището е почти изцяло заличено от времето и иманярската инвазия. На мястото не са правени археологически проучвания. На 383 m североизточно от укрепеното селище, на източния бряг на река Живата вода се намира крепостта  „Широк габър“ при с. Балван. Двата обекта вероятно исторически са взаимно свързани, като са двете части на едно населено място.

Твърдината “Широк габър” е изградена на кръстовище на антични, второстепенни пътища които при нея се пресичат. Комуникациите са изпълнявали задълженията си в посоки север- юг и изток- запад. Пътят в посока изток- запад тук вероятно по мост е пресичал река Живата вода и е минавал до Градището, като на запад е продължавал към крепостта “Голямата могила” при с. Емен.

Местоположение

Надморска височина: 294 m GPS координати: 43°07’36” С.Ш. и 25°24’54” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.