Гр. Бяла черква – крепост Хисаря

Гр. Бяла черква - Хисаря

Керамика на крепост Хисаря.


65 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост и римска пътна станция Хисаря или наречена още Лагерът, се намира в едноименната местност, на 2.9 km североизточно по права линия от центъра на град Бяла черква. Построена е на равно място с лек наклон на югоизток. Намира се на левия, северозападен бряг на река Росица, която е ограничавала кастела от югоизток.

Укреплението е било с правоъгълна форма, издължена в посока югозапад- североизток. Защитната линия се е състояла от двойна крепостна стена. През 1966 г при изграждането на напоителна система са открити основите на Хисаря, зидани от ломен камък и хоросан. От това място местните жители са изнасяли дялани камъни за строеж.

От сателитна снимка се виждат очертанията на двете крепостни стени- външна и вътрешна в северната част на обекта. На вътрешната крепостна стена се виждат очертанията на ъглова кула в северния ъгъл и други кули разположени на северозападната и североизточната куртина. Входът вероятно е бил на северозападната куртина на 150 m от северния ъгъл на вътрешната стена. Тя загражда пространство с приблизителни размери 250 m от североизток и югозапад, 450 m от северозапад и югоизток. Защитеното пространство е с площ около 112.5 дка.

На външната крепостна стена на Хисаря очертания на кули не се забелязват. Тя е изградена на разстояние на около 25 m пред вътрешната крепостна стена. Външните стени са с размери около 300х500 m.

Намерените материали в Хисаря са от II-IV век. Кастелът е издигнат на най- високата стратегическа точка в тая част от равнината, която може би е създадена изкуствено- а именно северната ъглова кула. Задачата му е била защита и контрол на най- голямото кръстовище в общ. Павликени на главни, антични пътища, както и на брода през река Росица, който се намира на 1.3 km източно от Хисаря.

През тоя брод в посока изток- запад минава пътят „Одесос“- „Монтанезиум“. Останки от него се забелязват южно от реката. В тази си част той е широк около 8 m. Северно до реката, по левия и бряг в посока изток- запад върви пътят „Нипополис ад Иструм“- „Монтанезиум“. В посока север- юг, тук реката пресича пътят „Нове“- „Дискодуратере“ с отклонения за „Шипченски“ и „Верейски“ проходи в Стара планина. От тук на югозапад се отклонява път към емпориона „Пиретензиум“, който път върви по равнината северозападно от реката към гр. Сухиндол и който път свързва „Никополис ад Иструм“ с пътя за „Мелта“. От тук на юг се отклонява още един път, от който има отклонения за „Русалийския“, „Тъженския“, „Скобелевския“ и „Химитлийския“ проходи.

На това важно кръстовище на 640 m североизточно от Хисаря е изградена римска, пътна станция, с правоъгълна форма, правилно разположена спрямо посоките на света. Тя е с приблизителни размери 145х170 m, като дългата страна е в посока север- юг.

В днешно време и крепостта Хисаря, и пътната станция са напълно унищожени от селскостопанска дейност и местните хора, които са разграбили камъните за строежи.

Местоположение

Координати на крепост Хисаря: Надморска височина: 105 m GPS координати: 43°13’04” С.Ш. и 25°20’33” И.Д.
Координати на пътната станция: Надморска височина: 108 m GPS координати: 43°13’19” С.Ш. и 25°21’06” И.Д.

Литература

Драганова, Т. Бяла Черква. София, 1984.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.