С. Върбовка – укрепено селище Камъка


Описание и история

Тракийско, укрепено селище Камъка се намира на едноименната височина, на 2.17 km западно по права линия от центъра на село Върбовка. Хълмът на който е изградено представлява плато със стръмни склонове на северозапад, югозапад и югоизток, и малко по- полегат склон на североизток, от където и е най- достъпно. Платото е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е изградена от големи, средни и малки по размери камъни, без спойка между тях. Най- големите са с тегло от около половин тон. Крепостната стена е широка в основата си 2 m. Тя обгражда платото от всички страни, като от достъпната, североизточна страна вероятно е двойна. В момента тя се проследява във вид на разсип, като на места основата е запазена на височина до 0.5 m. Размерите на обекта са 638 m в посока североизток- югозапад и 540 m в посока югоизток- северозапад. Площта на селището е над 190 дка. На най- високата, югоизточна част на платото е изграден вътрешен град с неправилна форма. Размерите на тази вътрешна структура трудно могат да се проследят поради гъстите храсти на терена в следствие на бракониерски изсичания на гората по цялото плато. Във вътрешността на твърдината се забелязват останки от основите на сгради. Никъде не се забелязват останки от керамика. Платото разполага със собствен водоизточник, който в момента представлява блато.

Местоположение

Надморска височина: 374 m GPS координати: 43°14’38” С.Ш. и 25°10’23” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/jwczUD3JlnZEibZH2

Планове

К.Василев

Обекти в БългарияОбласт В. ТърновоОбщ. ПавликениСевероизточна Б-я

Comments are disabled.