С. Върбовка – укрепено селище Камъка

С. Върбовка - Камъка

Крепостната стена на селище Камъка.


72 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено селище Камъка се намира на едноименната височина, на 2.17 km западно по права линия от центъра на село Върбовка. Хълмът на който е изградено представлява плато със стръмни склонове на северозапад, югозапад и югоизток, и малко по- полегат склон на североизток, от където и е най- достъпно.

Платото е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е изградена от големи, средни и малки по размери камъни, без спойка между тях. Най- големите са с тегло от около половин тон. Крепостната стена е широка в основата си 2 m. Тя обгражда платото от всички страни, като от достъпната, североизточна страна вероятно е двойна. В момента тя се проследява във вид на насип, като на места основата е запазена на височина до 0.5 m.

Размерите на обект Камъка са 638 m в посока североизток- югозапад и 540 m в посока югоизток- северозапад. Площта на селището е над 190 дка. На най- високата, югоизточна част на платото е изграден вътрешен град с неправилна форма. Размерите на тази вътрешна структура трудно могат да се проследят поради гъстите храсти на терена в следствие на бракониерски изсичания на гората по цялото плато.

Във вътрешността на Камъка се забелязват останки от основите на сгради. Никъде не се забелязват останки от керамика. Платото разполага със собствен водоизточник, който в момента представлява блато.

По време на Римската империя през платото в посока изток- запад римляните са прекарали пътя “Никополис ад Иструм”- “Монтанезиум”. Източно до височината в посока север- юг минава пътят от “Нове” за “Химитлийският проход” в Стара планина.

На връх “Камъка” вероятно през античността, късната античност и средновековието е имало сигнално- наблюдателен пост, тъй като върхът е стратегически и доминира над околността. От него има отлична видимост във всички посоки на голямо разстояние.

Местоположение

Надморска височина: 374 m GPS координати: 43°14’38” С.Ш. и 25°10’23” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/jwczUD3JlnZEibZH2

План

К. Василев

Comments are disabled.