С. Върбовка – крепост Камъка

С. Върбовка - Камъка

Крепостната стена на селище Камъка.


71 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Камъка се намира на едноименната височина, на 2.17 km западно по права линия от центъра на село Върбовка. Хълмът на който е изградено представлява плато със стръмни склонове на северозапад, югозапад и югоизток, и малко по- полегат склон на североизток, от където и е най- достъпен.

Платото е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е изградена от големи, средни и малки по размери камъни, без спойка между тях. Най- големите са с тегло от около половин тон. Крепостната стена е широка в основата си 2 m. Тя обгражда платото от всички страни, като от достъпната, североизточна страна вероятно е двойна.

В момента тя се проследява във вид на насип, като на места основата е запазена на височина до 0.5 m. Насипът е широк 3.5-5 m и достига височина от 1.2 m. По нея се забелязват струпвания на камъни- вероятно останки от кули.

Размерите на твърдина Камъка са 638 m в посока североизток- югозапад и 540 m в посока югоизток- северозапад. Площта на укреплението е над 190 дка. На най- високата, югоизточна част на платото е изграден вътрешен град с неправилна форма. Размерите на тази вътрешна структура трудно могат да се проследят поради гъстите храсти на терена в следствие на бракониерски изсичания на гората по цялото плато.

В източната част на обекта се проследява надлъжна стена преграждаща пространството от северозапад на югоизток, която е изградена от оформени камъни, споени с бял хоросан, с примес от счукана строителна керамика.

Във вътрешността на Камъка се забелязват останки от основите на сгради. Платото разполага със собствен водоизточник, който в момента представлява блато. По цялата площ на укреплението се забелязват иманярски изкопи. В югозападната част на крепостта има останки от ров и вал.

Откритата от археолозите битова керамика, свидетелства за човешко присъствие през ранната, желязна епоха, през римската епоха (II-III в.), през късната античност (IV-VI в.) и късното средновековие (XII-XIV в.)

По време на Римската империя през платото в посока изток- запад римляните са прекарали пътя “Никополис ад Иструм”- “Монтанезиум”. Източно до височината в посока север- юг минава пътят от “Нове” за “Химитлийският проход” в Стара планина.

На връх “Камъка” през античността, късната античност и средновековието е имало сигнално- наблюдателен пост, тъй като върхът е стратегически и доминира над околността. От него има отлична видимост във всички посоки на голямо разстояние.

Местоположение

Надморска височина: 374 m GPS координати: 43°14’38” С.Ш. и 25°10’23” И.Д.

Литература

Информация за крепост Камъка (Достъп: 10.02.2022 г.)
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки от крепост Камъка

План

К. Василев

Comments are disabled.