С. Ново градище – крепост Чуката

С. Ново градище - крепост Чуката

Градежа на кулата в иманярски изкоп. Автор: М. Гърдев


65 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Чуката се намира на едноименния връх, на 2.6 km югозападно по права линия от центъра на село Ново градище. Изградена е на къс рид, който се спуска от изток на запад към река Казъл дере. Крепост Чуката се издига на 52 m над нивото реката. Ридът от запад е ограничен от река Казъл дере, а от север и от юг- в момента от суходолия. Склонът от запад е свлачищен и почти отвесен. От север склонът е висок и много стръмен, а от юг е малко по- полегат. Възвишението на което е изградена Чуката е силно изолирано и труднодостъпно.

Укрепление Чуката е с неправилна, триъгълна форма обърната с основата на запад и върха на изток. Крепостните стени следват конфигурацията на терена. Изградени са от местни плочести и речни камъни, споени с бял хоросан. От запад крепостна стена не се вижда- или е затрупана, или е свлечена в реката. Дебелината на стените без разкопки не може да се установи.

От изток има силно изнесена пред крепостната стена здрава кула, на която не може да се установи формата. Пред нея има крепостен ров, широк около 10 m и дълбок около 4 m. Между него и кулата има равна площадка с дължина около 10 m. Вероятно тази площадка е била защитена с дървена палисада, а от кулата се е извършвала стрелба по нападателите от втора по- висока позиция. Също е възможно дървена палисада да е имало и пред крепостната стена на южния по- полегат склон.

Широчината на заграденото пространство от запад е около 45 m, а дължината около 80-90 m. На още 65 m на изток, ридът е пресечен от още един ров. Вероятно това пространство също е било защитено с дървена палисада и е било своеобразно предградие на твърдина Чуката.

Керамика на територията на обекта не се забелязва. Според разположението на защитната линия, може да се предположи, че Чуката е от средновековието XII-XIV век. Вътрешността е застроена със сгради, на които стените са изградени от речни камъни със спойка от кал.

Х. Проданов изказва предположение, че обекта е късноантичен. Има вероятност тук да е имало късноантичен пост, тъй като южно от крепост Чуката в посока изток- запад минава античен път от „Одесос“ за „Монтанезиум“, който тук пресича река Казъл дере.

Местоположение

Надморска височина: 225 m GPS координати: 43°11’40” С.Ш. и 26°02’09” И.Д.

Литература

Проданов, Х. По следите на времето. В. Търново, 2009.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.