С. Сушица – наблюдателна кула


Описание и история

Антична наблюдателна кула е имало на така наречената „Немска могила“, на 3.48 km югозападно по права линия от центъра на село Сушица. Кулата е изградена за наблюдение и охрана на главния път Никополис ад Иструм- Марцианопол, в отсечката Никополис ад Иструм- крепостта при село Г. Г. Тръмбеш, като се намира на 50 m южно от него. Тук пътят прави завой, като посоката му се променя от изток на североизток. От югозапад друг по- малък път се изкачва северозападно от кулата и се влива в главния път. Мястото позволява да се подържа визуална връзка с крепостта при с. Г. Г Тръмбеш, с Никополис ад Иструм и съседните охранителни кули, изградени за наблюдение на пътя. В момента „Немската могила“ е разрушена с булдозер в периода 2011- 2013 г. 

Местоположение

Надморска височина: 367 m GPS координати: 43°14’13” С.Ш. и 25°47’36” И.Д. 

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.