С. Сушица – Кулата


59 / 100

Описание и история

Жилищно- феодална, средновековна кула Кулата се е намирала в североизточната част на село Сушица. Върху нея е била изградена къщата на Съби Димитров Ванев. В съседство по поляните са били турските гробища.

Кулата е била с размери 6х6 m, като зидовете са били направени с дялани камъни и хоросан. Камъните са били големи 0.8х0.8 m на височина 0.25 m. Била е покрита с керемиди. До нея е имало могила, която местните наричали „Беклемето“.

Според местните легенди Кулата е построена през XII век, като тя е била част от крепост- владение на болярина Сулгур (Суза). През XIII век по време на въстанието на Ивайло, Кулата вече е съществувала.

След идването на османците по тия земи тук се заселват турци. Не се знае името на стопанина на Кулата през османско робство, но е сигурно, че тя е съществувала по времето на османското присъствие.

След Освобождението останките от Кулата са били разграбени, като големите дялани камъни са използвани за построяване на къщи и чешми.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Литература

Бозаджиев, С., Н. Стамов. С. Сушица Великотърновско. София, 1970.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.