С. Нова Върбовка – крепост Калеени


62 / 100

Описание и история

Крепост Калеени се намира в едноименната местност, на 3.9 km североизточно по права линия от центъра на село Нова Върбовка. Построена на билото в крайния западен край на рид, който се простира в посока изток- запад. Той е с високи и стръмни склонове от север, запад и юг. От запад е ограничен от река Каяджик/Лом, от север- от река Къшла дере а от юг- от десен приток на река Каяджик/Лом. Езикът на който е изградена твърдината от юг е ограничен от потока Дъвуклу дере. Укреплението се издига на 172 m над нивото на реката.

От крепост Калеени има отлична видимост във всички посоки на голямо разстояние. Крепостта вероятно е с елипсовидна форма, издължена в посока изток- запад, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Вероятните максимални размери са 130х73 m, а затворената площ вероятно е около 9-10 дка.

Местоположение

Надморска височина: 366 m GPS координати: 43°22’19” С.Ш. и 25°56’12” И.Д.

Литература

Атанасова, М. Топонимията на Горнооряховско. В. Търново, 1996.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.