С. Ново градище – крепост Кале пътека

С. Голямо градище - крепост Кале пътека

Североизточния ъгъл на крепост Кале пътека, сниман от юг. Автор: М. Гърдев


64 / 100

Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Кале пътека наречена още “Калейолу” се намира на едноименното възвишение на 5.28 km източно по права линия от центъра на град Стражица и на 2.83 km северозападно по права линия от центъра на село Ново градище. Нарича се така, защото до нея югозападно минава античен и средновековен път, който има продължение през средата на самото укрепление. Цялата отсечка в твърдината е била запазена с дължина около 100 m и широчина 3 m.

Крепост Кале пътека е изградена на хълм със стръмни склонове от всички страни, като от запад и от север са склоновете са отвесни. От запад е ограничен от река Казъл дере, а от север и от изток от река Плуг дере, която северозападно под обекта се влива в Казъл дере. От юг височината се свързва с останалата част от масива чрез дълбока 11 m седловина, която е широка около 20 m и изпълнява функцията на крепостен ров.

Крепостната стена на Кале пътека е била изградена от полуобработен камък за лицата, споен с хоросан. При външното лице е използван червен хоросан и редуващи се тухлени пояси. При вътрешното лице е използван бял хоросан. Крепостните стени се проследяват под насип, широк около 6 m и висок до 2 m. Максималните размери са 100 m в посока север- юг и около 70 m в посока изток- запад. Затвореното пространство е с площ от около 2.5 дка. Формата е правоъгълна, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Построена е през VI век от император Юстиниан I (527-565 г.).

Укреплението Кале пътека се е снабдявало с вода по глинени тръби от изток, където има естествен водоизточник. Цялата площ във вътрешността е застроена. Има множество иманярски изкопи. Територията в момента е обрасла в гъста гора. Откритата керамика е тракийска, късноантична и българска средновековна.

До Кале пътека от юг идва късноантичния път от крепостта “Голям Коклюк” при Голяма река, който следва посока изток- запад. Югозападно от крепостта Кале пътека той пресича река Казъл дере по мост. Този път се е ползвал до средата на миналия век. Укреплението е служило за охрана на пътя и моста през реката.

Местоположение

Надморска височина: 160 m GPS координати: 43°13’12” С.Ш. и 26°01’33” И.Д.

Литература

Проданов, Х. По следите на времето. В. Търново, 2009.
Петрова, М. Ново Градище. В. Търново, 2004.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.