С. Любенци – крепост Чобан кьой

С. Любенци - крепост Чобан кьой

Част от терена на Чобан кьой. Автор: М. Гърдев


62 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Чобан кьой се е намирала на 0.38 km северно по права линия от центъра на село Любенци. За нея Х. Проданов пише: „Друг по- малък кастел се намира в близост до село Любенци. Той се намира в пролома на Голяма река и го завардва… На едно естествено възвишение на около 4.5 км югоизточно от с. Ново Градище е била построена крепост в местността Чобан кьой… Охранявала е пролома на Голяма река, която тече под с. Любенци…“.

От така даденото описание се разбира, че възвишението на което е изградена крепост Чобан кьой, граничи с Голяма река. В землището на село Любенци има само две възвишения, които граничат с реката, като едното се казва „Тектарла“. Другото е по- подходящо за изграждането на твърдина и е по- близко до селото така, че укреплението да вземе старото име на селото.

Въпросното възвишение се намира на левия бряг на Голяма река, която го ограничава от изток и север, а от запад е ограничено от поток- ляв приток на Голяма река. Склоновете от изток са стръмни и почти отвесни, от север са стръмни, а от запад полегати. Най- достъпно е от юг, където чрез седловина хълмът Чобан кьой се свързва с останалата част от масива.

С точност не може да се каже какви са били размерите на обекта и формата му, защото теренът е целият в дълбоки трапове и прилича на военна позиция след артилерийска подготовка. Останки и керамика не се забелязват. Вероятно укреплението Чобан кьой е било с правоъгълна форма, като крепостните стени са следвали конфигурацията на терена. Размерите предполагаемо са 130 m в посока север- юг и около 85 m в посока изток- запад.

Според Х. Проданов твърдината Чобан кьой е византийска. Тя е изградена на кръстовище. В тази част на Голяма река по долината ѝ минава късноантичен път с насоченост изток- запад, свързващ множеството крепости и селища по реката. А античният път от „Сексагинта Приста“ и „Тигра“ към „Туида“, който е с насоченост север- юг, южно от крепостта пресича Голяма река.

Местоположение

Надморска височина: 227 m GPS координати: 43°12’54” С.Ш. и 26°06’14” И.Д.

Литература

Проданов, Х. По следите на времето. В. Търново, 2009.
Проданов, Х. Стражица през вековете. Русе, 1977.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.