Строително – архитектурни термини – Б


База
Основната, долна опорна част от колона, пиластър, анта и др. Върху базата стъпва и се издига тялото на колоната, което най-горе завършва с капител

Базилика (лат. basilicae, взаимствано от гр.)
Думата е с гръцки произход и първоначално е използвана за жилището на царя. В древен Рим служи за обществена сграда най-често със съдебни,политически и икономически функции. След приемане на християнството започва изграждането на църква с правоъгълен план, наречени базилики. Този вид църкви са преобладаващи в Западна Европа. Базиликата претърпява развитие във византийската, романската и готическата архитектура. Базиликалният тип храм се среща даже и в архитектурата на Ренесанса и барока.

Балюстрада
Декоративен парапет

Баптистерий
През раннохристиянската епоха се появяват самостоятелни сгради за кръщения, които приспособявали за своя употреба централните планове на обществените сгради.

Бастион
Защитно съоръжение,което се използвало за наблюдения.

Белведер
Градинска къща (често декоративна), която обикновено заема централно място в пейзажа, с прозорци или отвори, предлагащи чудесна гледка; също така малка кула на върха на покрив.

Бема
Платформа в светилище, отредена за свещениците.

Бифора
Прозорец с две арки – много от прозорците на ранните флорентински дворци били сдвоени, следвайки дизайна на местните средновековни прозорци.

Comments are disabled.