Строително – архитектурни термини – Д


Дагаба
Друго име за ступа.

Даргах
Аркиран вход. Тази черта на портала придобила по-голяма архитектурна значимост с началото на XIV в. в исляма.

Декастил
Портик с десет колони на входа.
Видове храмове: Броят на колоните се определя по формулата b=2a+1, където a е броят на фронталната стена, (т.е.входа), а b е броят на колоните на страничната стена, която винаги е по-дълга.
Храмовете винаги са ориентирани на изток. Храмът се описва само с броя на колоните от фронталната стена. Страничните колони се казват само, ако са изключение от формулата. Класическият храм има 6 колони отпред, което прави 13 на страничната стена.
Според броя на колоните, храмовете биват:
in antis – с две колони отпред;
тетра стил – с 4 колони;
хекса стил – с 6 колони; окта стил – с 8 колони;
дека стил – с 10 колони;
додека стил – с 12 колони на фронталната стена.
Според разположението на колоните храмовете биват:
in antis – с две колони отпред;
простил – с колони само на фронталната стена;
амфипростил – с колони отпред и отзад;
периптер – с колони отвсякъде;
диптер – с двойна колонада отвсякъде;
псевдопериптер – страничните колони са до половина вградени в стената и всъщност представляват полуколони;
псевдодиптер – първата редица представляват цели колони, а втората – полуколони.

Декоративна готика
Третият етап от развитието на готическия стил в архитектурата в Англия – 1250 – 1340 г.

Дентил
Малък квадратен блок, който се подрежда в поредица в короната на класическия корниз

Диоклецианов прозорец
Прозорец, при който извивката на корниза се появява на фасадата, гледаща към морето; полукръгъл прозорец, разделен на три части от два мулиона ( нарича се още термален)

Доколумбова архитектура
900 г. пр Хр – 1532 г. – включва архитектурата на развитите цивилизации, които населявали района на Мезоамерика (цялата територия на Мексико,части от Гватемала, Белиз и Хондурас) още от 900 г. пр. Хр. до завладяването от испанците през 1519 г. Пирамиди, платформи, площади, игрища за свещената игра с топка, алеи за шествия, а също и жертвени олтари за извършване на религиозните ритуали.

Домус
Къща, състояща се от стаи наредени около вътрешен двор. Произлезли от етруските къщи.

Дорийски стил/ред/ордер
Това е един от трите класически стила в архитектурата. Дорийската колона е по-къса, по-широка и по-тежка. Канелюрите й се доближават плътно една до друга, образувайки остър ръб. Дорийската колона стъпва направо (т.е. няма база) на стилобата на крепидомата (κρηπίδωμα), която обикновено е от три стъпала: две стереобат и едно стилобат. Връзката между ствола и капитала е шийката. Ехинът (ἐχῖνος букв. “таралеж”) е прост и наподобява таралеж. Абакът (ἄβαξ) е една голяма плоча, върху която ляга архитравът от антаблемана. В горната му част има една плоча регула (regula), под която са малките guttae (букв. “капки”). Връзката между архитрава и фриза е талия (ταινία, букв. “лента”). Фризът е сложен: състои се от триглиф (τρίγλυϕος), обединяващ три отделни частици, и метоп (μετόπη). На всеки триглиф и метоп има регула с guttae. Следва корнизът или три дълги тесни плочи (γεῖσον), върху които е улукът (σίμα). Гейсоните обрамчват фронтона (ἀετός).

Дяконикон
Южното помещение на християнския храм, в което се съхранявали евангелията.

Comments are disabled.