С. Буково – крепост Боа тепе

Описание и история Тракийска крепост Боа тепе се намира на едноименния връх, на 3.03 km южно по права линия ...Прочети повече
С. Буково - Люляков камен

С. Буково – крепост Люляков камен

Описание и история Тракийска крепост Люляков камен се намира на едноименния връх, на 2.78 km южно по права линия ...Прочети повече
С. Буково - Кота 487.8

С. Буково – селище Кота 487.8

Описание и история Тракийско, укрепено селище Кота 487.8 се намира на едноименния връх, на 2.93 km югозападно по ...Прочети повече
С. Буково - Кара кая

С. Буково – крепост Кара кая

Описание и история Тракийска крепост Кара кая се намира на едноименното възвишение, на 2.82 km югозападно по права линия ...Прочети повече
С. Драгойново - Църквището

С. Драгойново – светилище Църквището

Описание и история Укрепено тракийско и антично селище с укрепено светилище Църквището се намира в едноименната местност, на 1.66 ...Прочети повече
С. Драгойново - Хисаря

С. Драгойново – крепост Хисаря

Описание и история Тракийска, антична и късноантична крепост, и средновековен, укрепен манастир Хисаря се намира на едноименния хълм, на 1 ...Прочети повече
С. Драгойново - Малкия асар

С. Драгойново – селище Малкия асар

Описание и история Тракийско, антично, късноантично и средновековно, укрепено селище Малкия асар или наречено още “Гробето” се намира ...Прочети повече
С. Воден - Ян таш

С. Воден – селище Ян таш

Описание и история Праисторическо, тракийско и късноантично, укрепено селище Ян таш се намира на едноименния връх, на 0.27 km ...Прочети повече
С. Сусам - Таушан тепе

С. Сусам – крепост Таушан тепе

Описание и история Тракийска и средновековна крепост Таушан тепе се намира на едноименния връх, на 1.74 km североизточно по ...Прочети повече
С. Г. Брястово - Малкото градище

С. Горно Брястово – крепост Малкото градище

Описание и история Праисторическа крепост Малкото градище се намира на едноименния връх, на 2.16 km северозападно по права линия ...Прочети повече
С. Горно Брястово - Пожарището

С. Горно Брястово – селище Пожарището

Описание и история Укрепено селище Пожарището се намира в едноименната местност, на 0.73 km южно по права линия от ...Прочети повече
С. Сърница - Гаджовска чука

С. Сърница – крепост Гаджовска чука

Описание и история Крепост Гаджовска чука се намира на едноименния връх, на 0.64 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече