Строително – архитектурни термини – Е


Ехин (ἐχῖνος букв. “таралеж”)
Криволинеен изпъкнал профил в горната част на колоната на дорийския капител.

Еркер (от немски Erker, “балконче”)
Нарича се още надпуск и представлява архитектурен елемент, част от етаж на сграда, издадена извън площта на долния етаж. Обикновено запазва функциите си като част от етажа и съответно е остъклена в различна степен.
Еркерът е характерен за българската възрожденска архитектура, където най-често се поддържа от подовия гредоред, от прави или извити наклонени дървени конзоли.

Comments are disabled.