Строително – архитектурни термини – K


Канелюри
Представляват надлъжни жлебове по колона. Характерни са за дорийския стил.

Кантилевър
Кантилевърът е конзолна греда, закрепена в единия край чрез тежестта на конструкцията над нея и поради това издържаща товара по цялата си издадена дължина.

Капител
(от латински caput, “глава”) горна съставна част на колона или пиластър. Оформянето на капитела в античната архитектура зависи от вида на класическия архитектурен ред.

Кариатида
(гр. καρυάτιδα, буквално девица от Кария) е женска скулптурна фигура (статуя), която служи вместо стълб за подпора и като украса на сграда.
Статия, снимки

Комплувиум

Конзола
Конзолата е поддържащ елемент на изпъкнали части на здание – корнизи,балкони.

Контрафорс
Контрафорсът представлява масивна подпора, поддържаща стена.

Корниз
Корнизът представлява архитектурно украшение на сграда – тясна и дълга издатина под стряхата, или под и над прозорците.

Крепидома
Платформата, върху която се издига дорийският храм. Той се състои от две части – стилобат и стереобат. Стереобатът е изграден от плътна каменна зидария под местата, където са разположени вертикални конструктивни елементи (колони, стени). Тази зидария е от блокове с внушителни размери (1,60 х 0,85 х 0,80). Останалото пространство е запълнено с трошляк и бракувани в каменоломните блокове.

Comments are disabled.