Строително – архитектурни термини – Г


Гарбхагрих

Гаргойл
Гаргойлите представляват каменни скулптури с гротескни изображения на животни, хора или фантастични същества. Понякога са единствено декоративен елемент от фасадата, но първоначалното им предназначение е да отвеждат стичащата се от покрива на сградата вода (най-често през отвор през гърлото) настрани от основите. Гаргойлите са характерен белег на готическите постройки, но се срещат често и във Викторианската архитектура.
Думата произлиза от старата френска дума gargouille или от близките по звучене латински думи gurgulio и gula — всички се превеждат като гърло.

Гейсон

Гимназион
Голямо открито пространство в Древна Гърция, което се използвало от момчетата и мъжете за всякакъв вид тренировки.

Готически прозорец
Завършващ със заострена арка, украсен с ажур и стъклопис. Доминира от XII до XVI в. , а към края на XVIII в. е възроден от викторианските архитекти заради класическата му форма.

Гута (от лат. мн.ч. guttae, букв. “капки”)

Comments are disabled.