Антични и средновековни титли и рангове


Август – лат. augustus- величествен, височайш,свещен. Епитет на римските и византийските императори и техните съпруги, майки, сестри.

Архиепископ – от гр. – главен епископ.

Багаин – знатен воин от езическата епоха на Първото българско царство, който в определени случаи командва малки военни подразделения.

Багатур – прабългарска титла, която се среща и в руски език (богатыр), където тя е от тюркски произход. Има значение на “юнак”, “герой”. Така са били наричани бойците отличили се в сражения. Писателят Енодий (около 473—521) в похвалното си слово за готския крал Теодерих (454—526) съобщава, че у българите, които са обитавали в 5 в. Панония, “този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у които (т. е. българите) бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята несъмнено за по-благороден онзи, чието оръжие е било повече окървавено в сражение”.

Василевс – титла, с която бил удостояван през Средните векове византийският император

Евнух – скопец. По традицията на източните монархии (вкл. Византия), много от дворцовите длъжности са били заемани само от евнуси. Влиянието им върху дворцовия и политически живот понякога е особено силно, нерядко участват и в дипломатически мисии.

Ичиргу боил – висша държавническа титла при прабългарите – букв.”вътрешен” боила, трети по ранг в йерархията след хана и кавхана. В мирно време често е натоварван с дипломатически задачи.

Ичиргу багаин означава буквално “вътрешен багаин”. Както съсловната титла багаин, която е идвала след боилите ичиргу багаинът е бил не само по – нисш чин от юк боила, но и от останалите чинове. Думата ичиргу “вътрешен” сочи може би, че той е бил вътрешен на юк боила, т. е. негов адютант или помощник.

Йеромонах – монах със свещеннически сан

Кавхан – висша прабългарска военно – административна титла през Първото българско царство, втори по ранг след владетеля, понякога негов регент или опекун

Патриарх – гр. книж. – родоначалник; в православната църква – лице с най-висок сан.

Сетит багаин – титла с неизяснено до днес значение. Смята се, че сетит багаинът е бил висок военен чин, или че той е бил началник на голям брой войници във важно укрепено място. За това се съди по епиграфски паметник, в който е описан броят на ризниците (воините) подчинени на представители на различните титли.

Хан – владетелска титла при някои тюркски и монголски народи. У българите е звучала като кан.

Фанариоти – представители на висшето гръцко духовенство и на богатите гръцки аристократични фамилии, заемащи висши държавни длъжности в Османската империя.

Цар – от лат. – caesar – държавен глава, монарх в България и Русия. Някои специалисти намират произхода на титлата в шумерското tsar- не само заради фонетичната, но поради семантичната близост на понятията – върховен суверен = василевс = император.

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.