С. Ключ – крепост Гергевче


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Гергевче се намира на едноименния хълм, на 1.08 km югоизточно по права линия от центъра на село Ключ. Крепостта е част от укрепителната система на цар Самуил. Това е хълм в планината Беласица с надморска височина около 750 m. Стръмните му склонове го правят естествено недостъпен. Достъпът е най- удобен от юг- югозапад, в която му част се е намирал вероятно и входът към него. Укрепен като самостоятелна твърдина, той е включен в цялата система. Опасващата го стена следва очертанията на терена и затваря площ около 2.4 дка. Дебелината й варира от 1.20 до 1.50 m. В рамките на самостоятелното укрепление „Гергевче” се регистрират множество стени и находки, но липсата на археологически разкопки не позволява цялостното им систематизиране. Откритата в района главно строителна и обикновена керамика е от периодите V-VI, X-XI в.

Местоположение

Надморска височина: 728 m GPS координати: 41°21’13” С.Ш. и 23°01’41” И.Д.

Източници

Митев, Г. Самуиловата крепост- дема и битката през 1014. М.Пр. бр. 2, 1993 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.