С. Коларово – укрепено селище в м. “Мусовица”


Описание и история

Праисторическо укрепено селище има в местността “Мусовица”, се намира на предполагаемо 3.61 km северно по права линия от центъра на село Коларово. Разположено на сравнително нисък водораздел, спускащ се към терасата на река Струмешница. Заема площ с размери 130 х 50 m. Мястото е природно защитено. В резултат на разкопките проведени през 1980 г., в източната периферия е разкрит укрепителен зид по протежение на 10 m. Градежът му е от ломени камъни споени с глина. Селището се датира към късния халколит и ранната бронзова епоха.

Местоположение

Предполагаемо: Надморска височина: 174 m GPS координати: 41°23’45” С.Ш. и 23°06’54” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.