С. Коларово – крепост “Градище”


Описание и история

Антична и късноантична крепост “Градище” се намира на едноименното възвишение, на 3.13 km северно по права линия от центъра на село Коларово. Тук е регистрирана крепост от античната и късноантичната епоха. Крепостната стена затваря източната половина на хълм с площ около 10 дка. От западната страна, която е най- достъпна, се регистрира по-сложно съоръжение. В основата му има землен вал с височина около 2.5 m, а над него- каменен зид с ширина около 2.40 m, който е завършвал с дървена палисада. Възможно е да се допусне и наличието на кули в ъглите. При направения обход се събра и керамика, която се разпределя от тракийската епоха до средновековието, като преобладават груба тракийска керамика и антична.

Местоположение

Надморска височина: 238 m GPS координати: 41°23’31” С.Ш. и 23°06’24” И.Д.

Източници

Митрев, Г…, С. Иванов. Теренни археологически обхождания в землището на с. Коларово, община Петрич. – В: Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.