С. Камена – крепост в м. “Тръстиките” и м. “Пържал”


Описание и история

Антична и средновековна крепост има в местностите “Тръстиките” и “Пържал”, предполагаемо на 3.21 km северно по права линия от центъра на село Камена. Предполага се, че е служила за охрана на пътя по река Струмешница, който в античността и средновековието се е намирал на десния бряг на реката.

Местоположение

Предполагаемо: Надморска височина: 223 m GPS координати: 41°23’33” С.Ш. и 23°04’03” И.Д.

Източници

Домарадски, М. и колектив. Разкопки и проучвания. Материали за археологията на средна Струма. София, 2001 г

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.