С. Коларово – крепост Чуката


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Чуката се намира на 0.71 km югозападно по права линия от центъра на село Коларово. В най- високата част на хълма и в границите на крепостта съществува оброчище, което е свързано със стара местна традиция да се посещава на Цветница и особено масово на втория ден на Великден, когато на мястото се провежда събор. Крепостта е служела за охрана на древния път през прохода “Демир Капия”/”Желязна врата” от Петричко към Беломорието. В разгара на трагичната Ключка битка от 1014 г., Чуката била превзета от обхождащия византийски отряд на пълководеца Никифор Ксифий. Той преминал през “Демир Капия” и ударил в гръб цар Самуил. Народната памет е увековечила събитията в легендата за “Момина скала”. Теренните обхождания показват, че земекопни дейности са довели до практическото разрушаване на укрепителните съоръжения от изток, север и запад, и на няколко сгради във вътрешността. Около 2/3 от площта на крепостта е силно засегната от тази дейност и пораженията са непоправими. Размера ѝ е около 103х45 m с площ приблизително 4 дка. Твърдината има ясно изразена цитадела от юг, която е защитавала подстъпа към цялата крепост. Цитаделата е с размери 30х17 m и площ от 0.33 дка. Източните и западните склонове на хълма са изключително стръмни и там защита или не е имало, или пък е била осигурена от дървена палисада. Може и останките на стените да са унищожени при залесяването на хълма през XX в. Северно от цитаделата на по- ниска и заравнена площадка е била разположена основната населена част от външната крепост. Северната страна на тази площадка има дъговидна форма и там е изградена външната крепостна стена от склон до склон. Тази стена също има форма на дъга. В този участък склоновете на хълма са по- достъпни и се е наложило изграждането на крепостни стени от изток и запад. Между цитаделата и северната крепостна стена се проследяват следите на още два крепостни пояса, които са били вътрешни за укреплението и са преграждали  крепостта от склон до склон. В северния край на цитаделата се забелязват останките от правоъгълна сграда, вероятно от църква. На места се проследяват основи на сгради или отделни участъци от крепостната стена на нивото на терена. В един сектор от източната крепостна стена се е запазил своеобразен профил след дейността на багера, който показва два строителни етапа. При първия стената е била с дебелина 1.8 m на калова спойка, а при втория- 1.1 m с бял хоросан. Освен това на източния склон на хълма има голям къс от стената. Той е от ломени камъни, в спойка с червен хоросан и с дебелина 1.4 m. Първоначалният градеж от V-VІ в. е бил с червен хоросан. Впоследствие са правени преправки на калова спойка, може би към началото на ХІ в., а през ХІІ-ХІV в. са правени преправки с бял хоросан и по- малка дебелина. 

Местоположение

Надморска височина: 543 m GPS координати: 41°21’33” С.Ш. и 23°06’10” И.Д.

Източници

Митрев, Г. Иванов, С. Теренни археологически обхождания в землището на с. Коларово, община Петрич. Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006
М. Гърдев
Е. Минчев
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2017/03/blog-post_24.html

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.