С. Горно ново село – крепостно съоръжение Секи

С. Горно ново село - Секи

Южният ръб на отбранителната линия на Секи.


58 / 100

Описание и история

Крепостно съоръжение Секи се намира на едноименния връх, на 1.63 km южно по права линия от центъра на село Горно ново село. Изградено е на куполообразен връх със стръмни склонове от всички страни с изключение на североизток, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива. От запад и юг върхът е ограничен от Новоселска река, от север- от Куз дере, а от североизток и югоизток- от суходолия.

По ръба на връх Секи от дрон, се вижда засечка на терена, преминаваща във вал, която загражда върха от всички страни. Заграждението е с елипсовидна форма, издължено в посока север/североизток- юг/югозапад. Максималните размери на обекта са 70х42 m. Защитената площ е около 2.6 дка. Във вътрешността на затревеното пространство керамика не се намира.

Може да се предположи, че на връх Секи в някой исторически период, е издигнато землено укрепление, защитено от нисък вал с дървена палисада по него. Вероятно тук е имало малко, укрепено селище, което не е било обитавано дълго време или временен военен лагер. Южно под върха до реката е имало византийско селище, а западно зад реката на съседния рид е имало средновековно селище.

Местоположение

Надморска височина: 531 m GPS координати: 42°26’25” С.Ш. и 25°13’50” И.Д.

Литература

Автори: И. Крушев и М. Гърдев

 

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.