С. Средно село – крепост на Кота 989


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост има на “Кота 898“, на 5.02 km югозападно по права линия от центъра на село Средно село. Изградена е на втория по височина връх, който се намира на билото на рида „Ала гюне“. Първия по височина е съседния от запад връх „Кулата“, на който също има крепост. Двата върха са на 410 m един от друг. Рида е разположен по дължина в посока изток- запад. Той е част от Предбалкана, на която част е разположена първа отбранителна линия крепости на Византийската империя, построени за отбрана от север. Покрай двете крепости минават три пътя- главения римски път, който идва вероятно от „Сексагинда Приста“ при град Русе, минава от тук и покрай крепостта при село Костел излиза при сливенското село Бяла паланка и от там в равна Тракия. Той се изкачва на билото на „Ала гюне“ от север през крепостта на „Кота 898“, като от север идва от крепостта при село Дебели рът и отива на юг към крепостта при село Беброво. Втория път е паралелен на първия, но поради релефа на планината тук почти се събира с първия. Той излиза на билото на 700 m източно от твърдината при „Кота 898“, тръгва на югозапад, като достига на 410 m от нея и продължава на юг, като в долината слиза между селата Беброво и Константин. Третия път върви по билото на рида в посока изток- запад, като служи за връзка на византийските крепости от първа отбранителна линия. Спокойно трасето му може да се проследи от землището на село Плаково общ. В. Търново до землището на село Стрелци общ. Котел, като на много места има запазени части от него, както и помощни съоръжения като спомагателни, каменни, високи бордюри, предпазващи пътниците от падане в пропаст.
Укреплението е построено на връх със стръмни склонове на север и юг и по- полегати на изток и запад. Главната отбранителна линия е насочена на изток и север, тъй като от запад допълнителна защита е крепостта „Кулата“. Обекта е с неправилна форма, която е продиктувана от конфигурацията на терена. Той е с два или три пояса крепостни стени. Външните стени са със следните приблизителни дължини: южна- около 220 m, източна- около 117 m, североизточна- около 83 m, северозападна- около 165 m и западна около 80 m. Североизточната и северозападната стени са дъгообразни. Втория крепостен пояс е с неправилна правоъгълна форма, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Приблизителните максимални размери на стените са: южна- около 89 m, източна- около 125 m, северозападна- около 89 m и западна- около 53 m. На самия връх има голяма вероятност да съществува цитадела, чиято източна стена е една и съща с източната стена на втория пояс. Цитаделата заема около 45 m от нейната среда. Ако за основа приемем източната стена, то останалата част на крепостната стена е в U- образна форма. Максимални размери на цитаделата са 45х40 m. На най- високата точка на върха е възможно да има изградена кула с размери 20 m в посока изток запад и 16 m в посока север- юг. Кулата е или правоъгълна или шестоъгълна. Обекта задължително е съществувал през тракийския период, като през античността планът на крепостното съоръжение е изцяло променен. През късната античност крепостта е продължила да изпълнява своите задължения като охрана на този важен пътен възел. Има голяма вероятност обекта да е съществувал и през средновековието. 

Местоположение

Надморска височина: 898 m GPS координати: 42°59’03” С.Ш. и 26°01’21” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.