Гр. Златарица – крепост в м. “Локвата”


Описание и история

Крепост има в местността „Локвата“, на 6.31 km южно по права линия от центъра на град Златарица. Изградена е на билото в източната част на рида, спускащ се от запад на изток от връх „Локвата“.  То е със стръмни склонове на север, юг и изток. Обекта е най- достъпен от запад. Твърдината е с неправилна, елипсовидна форма издължена в посока изток- запад. Има двойна крепостна стена, която разделя обекта на две укрепления. Приблизителните максимални размери на външната, крепостна стена са 113х95 m. Приблизителните максимални размери на вътрешната, крепостна стена са 63х39 m. По всяка вероятност крепостта е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 380 m GPS координати: 42°59’23” С.Ш. и 25°52’28” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.