С. Калайджии – крепост Калето


Описание и история

Крепост Калето се намира на 1.49 km северно по права линия от центъра на село Калайджии. Построена е на куполообразно възвишение със стръмни склонове на всички страни, с изключение на югоизток, където чрез тясна седловина хълмът се свързва с останалата част от масива. От запад възвишението е ограничено от реката Андрей дере, от север и изток- от Баалък дере, а от юг- от сухо дере. Върхът на хълма се издига на 115 m над реките. Крепостта е с неправилна, кръгла форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Приблизителния диаметър на обекта е приблизително 250 m. Хълмът е изцяло залесен. 

Местоположение

Надморска височина: 398 m GPS координати: 43°03’22” С.Ш. и 26°00’53” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.