Гр. Златарица – крепост на рида “Кандиловец”


Описание и история

Крепост има на връх „Кандиловец“, на 1.96 km югоизточно по права линия от центъра на град Златарица. Изградена е на най- високия връх на рида „Кандиловец“. Той е със стръмни и високи склонове на северозапад и югоизток. Лесно достъпен е от югозапад и североизток по билото на рида. На самия връх ясно се забелязват следите от изкуствено изравняване, най- вече в горепосочените посоки, с цел върха от достъпните страни да се направи малко по- труден за превземане. Каменни зидове, както и останките им не се забелязват. Това означава, че укреплението е било заградено с дървена ограда (палисада). Максималните му размери са 71х15 m. Мястото е гъсто залесено. На терена не се среща битова или строителна керамика. На места се забелязват стари и нови иманярски изкопи. От върха се открива отлична гледка във всички посоки. 

Местоположение

Надморска височина: 438 m GPS координати: 43°02’16” С.Ш. и 25°54’44” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.