Гр. Златарица – крепост Кандиловец

Гр. Златарица - Кандиловец

Засечката по ръба на връх Кандиловец от североизток.


65 / 100

Описание и история

Крепост Кандиловец се е намирала на едноименния връх, на 1.96 km югоизточно по права линия от центъра на град Златарица. Изградена е на най- високия връх на рида „Кандиловец“, който рид е издължен в посока югозапад- североизток и е самостоятелен. От запад е ограничен от река Златаришка, а от изток- от река Бебровска. Частично от север и юг е ограничен от техни притоци. Той е със стръмни и високи склонове от всички страни. Най- достъпен е от югозапад и югоизток. Връх Кандиловец е най- достъпен по билото на рида от югозапад и североизток. Самия връх е изкуствено изравнен, най- вече в горепосочените посоки, с цел върха от достъпните страни да се направи малко по- труден за превземане, чрез къси много стръмни, а по онова време и вероятно отвесни склонове. От останалите страни склоновете му са много високи и стръмни.

Каменни зидове, както и останките им не се забелязват. Това означава, че укрепление Кандиловец е било заградено с дървена ограда (палисада). Максималните му размери са 71х15 m. Мястото е гъсто залесено. На терена не се среща битова или строителна керамика. На места се забелязват стари и нови иманярски изкопи. От върха който е стратегически, има отлична видимост във всички посоки. По билото на рида в основна насока изток- запад, минава древен път, който се проследява от Рижко- Веселиновската котловина на изток, до Ботевградското поле на запад. Вероятно твърдина Кандиловец, съдейки по размера и укрепяването ѝ, е служила за охрана и наблюдение на въпросната комуникация. На върха, който е най- високия в околността, е имало сигнално- наблюдателна кула, а в крепостта е обитавал гарнизона, обслужващ кулата.

Местоположение

Надморска височина: 438 m GPS координати: 43°02’16” С.Ш. и 25°54’44” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.