С. Дединци – османско беклеме на вр. “Беклемето”


Описание и история

Османско беклеме е имало на връх „Беклемето“, на 3.42 km югозападно по права линия от центъра на село Дединци. Служило е охрана на османския път Златарица- Беброво, който в ония времена е бил много използван. От „Беклемето“ до Беброво пътят дори е бил направен калдъръмен. Той е дублирал османския път Златарица- Елена, но ако се пътува от Златарица за Сливен е значително по- кратък. Османския път минава върху трасето на по- древен такъв. Има голяма вероятност османската кула (беклеме) да е издигната на мястото на по- древна крепост или върху основите на древна кула.
Беклеме се нарича стражница за охрана на път, застава, стража, място за чакане, караулно помещение. След Кримската война (1853-1856 г.) се подписва Парижкият мирен договор, по силата на който Османската империя се задължава да развива търговията и в тази връзка да поддържа и проходите. До този момент охраната на проходите се осъществявала от въоръжени конни отряди от дервентджийските села, които били въоръжени само с по едно късо копие, наречено харба. Заради името на копието, охранителите били наричани “харбалии”. След Кримската война охраната на проходите била поета от османската жандармерия за нуждите на която в проходите били построени кули (стражници, беклемета). 

Местоположение

Надморска височина: 626 m GPS координати: 42°59’31” С.Ш. и 25°56’36” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.