С. Любичево – укрепено селище


7 / 100

Описание и история

Укрепено селище е имало на 3.17 km североизточно по права линия от центъра на село Любичево. Било е изградено на най- високата точка на рид, ограничен от запад, север и изток от множество извори, реки и потоци. От сателитна снимка ясно се вижда очертание с бъбрековидна форма, издължено в посока север- юг. Максималните му размери са 210х140 m. Вероятно защитната линия се е състояла от ров, вал и дървена палисада върху него, като тя е следвала конфигурацията на терена. В днешно време мястото се обработва и от обекта няма запазени никакви останки.

Местоположение

Надморска височина: 438 m GPS координати: 43°11’29” С.Ш. и 26°18’25” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.