С. Малоградец – крепост на вр. Костадин тепе


7 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има на връх „Костадин тепе“, на 4.57 km западно по права линия от центъра на село Малоградец. Изградена е на връх, който се намира на билото на рид, издължен в посока изток- запад. Той е ограничен от север от река Кара дере/Черна река, а от юг от река Ак дере/Бяла река. В западния край на рида двете реки се сливат. Твърдината е най- достъпна от изток по билото на височината. По ръба на върха се очертава трасето на крепостен зид, затрупан и залесен, който обгражда площ във форма на неправилен триъгълник. Поради гъстата растителност по терена не се намират културни останки. Крепостния зид следва конфигурацията на терена.

Местоположение

Надморска височина: 354 m GPS координати: 43°06’43” С.Ш. и 26°06’28” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.