С. Китино – крепост


4 / 100

Описание и история

Крепост е имало върху селищна могила в местността „Куза“, на 1.08 km източно по права линия от центъра на село Китино. Изградена е на десния бряг на потока Буюк пунар. Тя е леко издължена в посока изток- запад и диаметър в основата 110х65 m. Височината ѝ е около 6 m. На върха ѝ освен иманярските изкопи се вижда ров, който обикаля по ръба му. Запазен е на дължина около 23 m от северозапад. Ако се проследи трасето му се получава заградено пространство с елипсовидна форма с размери 35х30 m. До нея античния път „Монтанезиум“- „Одесос“ е пресичал потока в посока изток- запад. Вероятно върху могилата е имало пост, охраняващ моста през потока. Той е разполагал с наблюдателна кула и малко, дървено укрепление с помещение за караула.

Местоположение

Надморска височина: 410 m GPS координати: 43°10’33” С.Ш. и 26°23’18” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.