С. Коноп – крепост


7 / 100

Описание и история

Крепост има на около 2 km северно от село Коноп, над река Черни Лом. Изградена е върху слабо възвишение. Крепостната стена, която следва извивката на височината, е силно разрушена, изравнена с терена. Цялата площ е затревена, покрита с храсти и дървета и по повърхността не се намират находки, въз основа на които да се датира укреплението. До него има останки от стар път- коловози изсечени в скалата.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.