С. Слънчовец – крепост в м. Калето

img 9733

9 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост има в местността „Калето”, на 2.35 km западно по права линия от село Слънчовец и на 5.93 km северозападно от село Стеврек. Обекта е двубазисен, като северната част е на височина „Калето“ в землището на село Слънчовец общ. Антоново, а южната част е на височина „Чукара“ в землището на село Новогорци общ. Златарица. Затова двете укрепления ги разглеждаме като два отделни обекта, въпреки че са двете части на голям, древен град. Твърдината „Калето“ е разположена на десния, източен бряг на река Стара, на скален полуостров заобиколен от всички страни от реката с изключение на североизток, където чрез изключително тясна шийка полуострова се свързва с останалата част на рида „Кабакаин“. Самата шийка е широка от бряг до бряг около 108 m, но достъпната част в момента е широка едва 1-3 m. В древността по шийката е минавал път в посока изток- запад, трасето на който в момента е обрасло и не се вижда. Полуострова е с форма на човешко стъпало, погледнато от глезена надолу, като пръстите са насочени на юг, а глезена на изток. Той е със скалисти стръмни и отвесни склонове на изток, юг и запад, които завършват към реката. От север и североизток има равна тераса, която е малко над нивото на реката. Шийката и терасата са преградени от стена, преграждаща достъпа от изток и североизток. Тя започва от юг от билото на шийката в посока север, като се изтегля на запад, за да използва пълноценно природните дадености на местността, като северно достига до реката. Дълга е около 100 m. Зидовете и са дебели над 2 m. В основата си лицето на стената е зидано от големи камъни (квадри) без спойка от хоросан. Нагоре, може би през късната античност, стената е изградена от ломени камъни и хоросан, смесен със счукана тухла. На някой участъци на стената се забелязва и бял хоросан. Кула е охранявала главния вход, който е на 30 m от северния и край. На пет места има разширения на зида, които са може би основи на кули. По всяка вероятност е имало и ров пред нея. Източната стена на крепостта върви по билото, защото източния склон на полуострова е почти отвесен и на него трудно може да се задържи какъвто и да е било строеж. Двете стени на билото са съединени с голяма ъглова кула. Пред нея се виждат следи от ров, изкопан на самото било. По ръба над отвесните скали към реката, добре се очертава трасето на крепостния зид, изграден също от ломени камъни и хоросан, смесен със счукана тухла. В защитената площ има руини от постройки, затревени и покрити с храсти. По терена са пръснати глинени съдове, характерни за периода IV-V век и за средновековието XII-XIV век. Иманярите работят необезпокоявани, поради отдалечеността на обекта и трудния достъп до него. На терена се среща и много строителна керамика. Основите на северната, крепостна стена, изработени от големи квадри положени без спойка говорят за типичен тракийски строеж. Крепостта е важен елемент от укрепителната система, охраняваща проходите. През височина „Чукара“ минава древен път в посока изток- запад. Обекта е труднодостъпен. До него се стига само пеш като от Слънчовец пътя е около 2-2.5 km.

Местоположение

Надморска височина: 237 m GPS координати: 43°02’00” С.Ш. и 26°07’22” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Станев, Хр. Книга за Еленския край. Г. Оряховица, 2005.
Автор: М. Гърдев

Планове

s slanchovets krepost v m kaleto 5f42a70e5cdc1

Comments are disabled.