С. Равно село – преграда в м. Кръста


Описание и история

Късноантично, землено, преградно съоръжение „Еркесия“ се е намирало в местността „Кръста“, на 0.76 km югозападно по права линия от центъра на Равно село. Състояло се е от ров и вал, който в днешно време са напълно заличени. Защитната линия е била дълга около 475 m, като е преграждала рида от поток до поток в посока изток- запад и фронта е бил насочен на север. Погрешна е информацията в сборника „Плиска- Преслав“, том 7, където се обяснява, че защитната линия се движи в посока североизток- югозапад по билото на рида, в което твърдение няма никаква логика. Явно авторът погрешно е взел окопът от затрупания водопровод, който е прекаран по билото в същата посока, за останки от древното съоръжение. В началото на миналия век е видяно от К. Шкорпил, като още тогава съоръжението е било почти изцяло унищожено. Преграждало е достъпа от север на юг към връх „Кръста“, който в момента се обработва. Самият връх се намира в крайната южна част на рид, спускащ се от север на юг. От запад е ограничен от потока Канарапунар. От изток е ограничен от потока Гералтъ. От юг под него минава реките Амутлук дере и Стара река. Склоновете на рида са високи и стръмни, а билото му е равно. По него са минавали два антични пътя, които в подножието на връх „Кръста“ са пресичали Стара река и река Амутлук дере. Единият е пътят идващ от „Сексагинта Приста“ и „Тегра“ на река Дунав и отиващ през прохода „Вратник“ към „Туида“ при град Сливен. Той е прокаран в посока север- юг. Вторият е военния път обслужващ крепостите от първа защитна линия на Източната римска империя в Стара планина. Той е прокаран в посока изток- запад. В конкретния случай и двата пътя слизат от север на юг към връх „Кръста“. На 800 m южно от обекта има късноантична крепост, която е от южната страна на река Амутлук дере и при която вероятно е имало много добре защитена пътна станция. Двете крепостни съоръжения са служили за охрана на мостовете над двете реки от двете им страни.  

Местоположение

Надморска височина: 477 m GPS координати: 42°58’41” С.Ш. и 26°11’44” И.Д.

Източници

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. ИРАИК, X. София, 1905
Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982
Колектив. Плиска – Преслав, том 7. Шумен, 1995
М. Гърдев

Категория обекти в БГ: 

Обекти в БългарияОбласт ТърговищеОбщ. АнтоновоСевероизточна Б-я

Comments are disabled.