С. Стеврек – укрепено селище


7 / 100

Описание и история

Укрепено селище има на връх „Чуката“, на 4 km западно по права линия от центъра на село Стеврек. Изградено е на куполообразен връх доминиращ над околността. Върхът се намира в северния край на рид, ограничен от Стара река от североизток и изток, от юг и югоизток- от ляв неин приток, от северозапад и запад- от река Усоето. Най- достъпен е от югозапад по билото на рида. По него е вървял път за който на Стара река е изграден така наречения „Римски мост“. Селището е с триъгълна форма с еднакви, дъговидни страни и заоблени ъгли. Всички височини на триъгълника са абсолютно еднакви- по 145 m.

Местоположение

Надморска височина: 504 m GPS координати: 42°59’51” С.Ш. и 26°07’20” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.