С. Чернооково – Каменна крепост


62 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Асарлък ташлъръ/Каменна крепост се намира на 2.66 km югоизточно по права линия от центъра на село Чернооково. Твърдината е изградена върху гористо стъпало по склоновете на рида “Сакар балкан”, върху една от североизточните гънки на Котленска планина. От север, изток и юг склоновете са стръмни, подсилени от скални групи и венци.

Укрепление Каменна крепост е с неправилна многоъгълна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималната дължина е 120 m, а широчината- 71 m. Общата площ е около 5 дка. Крепостната стена е изградена от обработени каменни блокчета, споени с червен хоросан. Тя е дебела над 2 m и е запазена на височина от 0.2 до 0.6 m. Отбраната е била усилена от дълъг окоп изграден на 10-15 m пред западния и югозападния защитен сектор. Там обекта е най- достъпен. На някой места се забелязват преправки на крепостната стена на кална основа от по- късно време.

Каменна крепост има две порти- на южната и на източната стена. Южната, по- широка порта е била главна. При югозападния ъгъл, където е най- високата част на обекта, е изградена полукръгла кула, която е дълга 6 m и излиза на 3 m пред крепостната стена. На 30 m югоизточно от крепостта, има останки на самостоятелна кула с кръгла форма, с диаметър около 12 m и дебелина на зида от 0.8 m. Откритата керамика е от ранновизантийския период, а преправките по крепостната стена са от българското средновековие, а в околността са открити антични монети.

Каменна крепост и външната кула са контролирали северния подход на разклонение на важния римски път „Гявур йол“, насочващ се към проходната седловина “Голям сеймен конак” на “Медвенския проход”. Древния път, който в района носи името „Улуклу йолу“ (идва от думата улук), преминава фланкиран твърде находчиво в близост между крепостта и самостоятелната кула.

През византийския период за пълен контрол над планината според нас, част от удобните римски трасета минаващи през нея са унищожени и са прокарани такива, които са по- трудни за изкачване, но минаващи през места, които могат да бъдат лесно защитени. В случая става въпрос за подобен път, изграден през въпросния период.

Местоположение

Надморска височина: 575 m GPS координати: 42°57’43” С.Ш. и 26°36’39” И.Д.

Литература

Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. – В: ВИС, кн. 3. София, 2011.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.