С. Чернооково – средновековна крепост


4 / 100

Описание и история

Средновековна крепост има в местността „Юкседжик“/“Високо място“, предполагаемо на 1.95 km южно по права линия от центъра на село Чернооково. Крепостта е с неправилна елипсовидна форма, с размери 35х26 m, ориентирана в посока север- юг. Заема площ от около 0.5 дка. Теренът на крепостта е с лек наклон на север. Защитата от изток и запад е облекчена от стръмните склонове на възвишението. На юг широка седловина свързва крепостта с близкия древен път „Улуклу йолу“. Крепостните стени са изградени от каменни блокове. От север пред крепостта, където има достъпно било с наклон 15°, защитата е подсилена с ров. Укреплението има една порта на южната стена. До нея стига широк път. Разкритата керамика е средновековна (IX-XI век). Крепостта е изградена за защита на пътя, който минава на 40 m южно от нея.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 510 m GPS координати: 42°58’01” С.Ш. и 26°36’06” И.Д.

Литература

Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. – В: ВИС, кн. 3. София, 2011.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.