С. Чернооково – кула Кота 580.0


60 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна кула Кота 580.0 се намира на 2.81 km югоизточно по права линия от центъра на село Чернооково. Кулата е изградена на 30 m югоизточно от крепостта „Асарлък ташлъръ“/“Каменна крепост“. Тя е с кръгла форма, с диаметър около 12 m и дебелина на зида от 0.8 m. Откритата керамика е от ранновизантийския период, а преправките по крепостната стена са от българското средновековие, а в околността са открити антични монети.

Крепостта и кула Кота 580.0 са контролирали северния подход на дублиращо трасе на важния път „Гявур йол“, насочващ се към проходната седловина „Голям сеймен конак“ към „Медвенския проход“. Древния път, който в района носи името „Улуклу йолу“ (идва от думата улук), преминава фланкиран твърде находчиво в близост между крепостта и самостоятелната кула.

През византийския период за пълен контрол над планината според нас, част от удобните римски трасета минаващи през нея са унищожени и са прокарани такива, които са по- трудни за изкачване, но минаващи през места, които могат да бъдат лесно защитени. В случая става въпрос за подобен път, изграден през въпросния период.

Местоположение

Надморска височина: 580 m GPS координати: 42°57’41” С.Ш. и 26°36’42” И.Д.

Литература

Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. – В: ВИС, кн. 3. София, 2011.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.