С. Сушина – укрепено селище


4 / 100

Описание и история

Праисторическо, укрепено селище има на 1.31 km югоизточно по права линия от центъра на село Сушина, в чашата на язовир Тича. Отбранителна стена на около 7000 години е открита от екип археолози по време на разкопки на селищна могила. Това съобщава доцент Стефан Чохаджиев- ръководител на експедицията и преподавател по “Праистория” в Историческия факултет на Великотърновския университет. Могилата е открита при понижаването на нивото на водите на язовир Тича преди няколко години. Там са открити човешки кости, за които археолозите доказват, че са от некропол на селище, съществувало близо 300 години. На мястото през последните години са открити керамични съдове, сечива от кост, мед и др. Мястото е било обитавано най- късно през каменно-медната епоха, тоест края на 5 хил.пр.н.е. Откритите предмети са над 500. Отбранителната каменна стена може да се превърне в обект с национално значение, дори на Балканите подобна находка е рядко срещана, обяснява ученият. Отбранителното съоръжение е толкова впечатляващо, че надминава представите ни за строителните умения на хората от онази епоха. Височината на стената е около 3-4 m. Могилата е обречена на загиване, заради ежегодното покачване и понижаване водите на язовира, които унищожават културния пласт и съоръжението. Археологът допълни, че ще потърси финансова подкрепа от Министерството на културата, за да продължат проучванията в района на с. Сушина. Но вече шест години няма никакъв резултат от усилията му.

Местоположение

Надморска височина: 185 m GPS координати: 43°03’33” С.Ш. и 26°46’05” И.Д

Литература

Археолози откриха отбранителна стена на около 7000 години. 08.09.2011 – В: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=772476 (Достъп: 16.04.2021)
Автор: К. Василев

Comments are disabled.