С. Сушина – крепост Перше хисар


62 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Перуша/Перше хисар се намира на 4.74 km североизточно по права линия от центъра на село Сушина. Намира се върху гребен, който се издига на десния бряг на река Камчия. Има форма на неправилен многоъгълник с приблизителни размери 100×50 m.

Крепостния зид на Перше хисар, граден от местен камък и хоросан, е запазен на места на височина до 3 m. Във вътрешността има останки от разрушени постройки. Под северната стена личат останки от втора стена или кула. Една порта е имало в североизточната стена, до северния ъгъл, а втора малка порта до югозападния ъгъл и от тая порта слизал път до стока на двете малки рекички, където имало църква. Цялата местност е обрасла с гора. Крепостта е съществувала през IV-V век и XII-XIV век.

Местоположение

Надморска височина: 282 m GPS координати: 43°05’56” С.Ш. и 26°48’17” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.