С. Сушина – крепост Текенли бурун хисар / Карадемирско градище


Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Текенли бурун хисар”/”Карадемирско градище” се намира на 6.33 km североизточно от по права линия от центъра на село Сушина. Изградена е на рид, който се спуска от билото на Драгоевската планина на югозапад към вододела между река Проданя и река Вичова. Тя го ограничава от югозапад. От северозапад и югоизток го ограничава същата река и един неин, десен приток. Връх „Могилата“ се пада на север от рида. Твърдината е изградена на билото на рида, където се обособява малък връх. Отделена от връх „Могилата“/„Скомина“ с една седловина, по която е слизал стар път. Той слиза по рида посредством две серпентини. Над горната е разположен обекта, а над долната- предградието му. Формата на укреплението е продълговат от изток на запад многоъгълник, с размери от около 130×60 крачки. Стените са строени върху склоновете на рида и само североизточния край на крепостта- върху самия връх. Източната стена е построена в права линия дълга около 60 крачки, като в северния ѝ край, на най- високото място, е имало правоъгълна кула с размери около 9х14 крачки, построена самостоятелно без да има връзка с крепостните стени. До кулата е имало порта, през която е слизал път през предградието към седловината. Южната стена която е дълга 128 крачки, е построена над стръмния склон и в една чупка на стената, на 26 крачки от източния ѝ край, е имало врата от която се е извивал пътя към седловината. Западната стена е дълга 32 крачки и препречва рида. Северната е дълга 120 крачки и се изкачва до североизточния ъгъл на крепостта. Във вътрешността личат останки от постройки. Предградието е залепено за източната, а отчасти и до северната стена на обекта, като заема по- ниската част на могилата към седловината. Във североизточната му част над седловината е имало порта, а под нея през седловината е бил изкопан ров, широк по дъното до 5 m. Твърдината е контролирала единият път от „Драгоевския проход“, който отива към „Белореченския проход“ и минава през нея. След нея на юг едно дублиращо трасе се отделя от първия път към крепостта „Тушовца“ и „Рижкия проход“.

Местоположение

Надморска височина: 683 m GPS координати: 43°04’44” С.Ш. и 26°50’19” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.