С. Тушовица – крепост Тушовца / Хисар кале


4 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Тушовца/Хисар кале се намира на 2.12 km североизточно по права линия от центъра на село Тушовица. Извисява се на висок хълм със стръмни склонове. Хълма е отделен от основния масив с една седловина широка неповече от 50 крачки. Източната стена, дълга около 230 m, е обърната към достъпната страна. От север стена има само от източната част на твърдината- около 100 m. От останалата част на север и северозапад- около 130 m, както и югозапад- 190 m, обекта е пазен от отвесните скални склонове на терена. Има неправилна форма с площ около 30 дка. Зидът е граден от обработени камъни със спойка от хоросан. Той е широк 2 m. В североизточния ъгъл има кула между двете стени, която не излиза пред тях. Зидовете ѝ са дебели 2.2 m. Откъм лицевата страна с дялани камъни, а по средата дребни камъни и бяло- жълт хоросан. На северната стена има остатъци от тясна порта за пешеходци- 0.89 m, отдалечена на 38 крачки от източната стена. Съществувала е през IV-VI век. Изгледът от нея обхваща Герловската котловина и обкръжаващите я планини.

Местоположение

Надморска височина: 379 m GPS координати: 43°00’38” С.Ш. и 26°49’55” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.